Hrana se ne baca

zaštita podataka

Informacije o obradi osobnih podataka od strane društva Dukat d.d.

Svi kolačići koji možda nisu posebno potrebni za funkcioniranje web stranice i koji se posebno koriste za prikupljanje osobnih podataka korisnika putem analitike, oglasa i drugog ugrađenog sadržaja nazivaju se nepotrebnim kolačićima. Prije pokretanja ovih kolačića na vašoj web stranici obavezno je pribaviti pristanak korisnika.

Ove informacije, sukladno Općoj uredbi, imaju za cilj pružiti Vam pregled o obradi Vaših osobnih podataka, te Vas upoznati i s Vašim pravima u vezi s navedenom obradom, a u svrhu zaštite Vaše privatnosti.

Dukat d.d. Zagreb, Ulica Marijana Čavića 9, OIB: 25457712630 obrađuje osobne podatke pojedinaca sukladno navedenoj Općoj uredbi te u skladu sa svim pozitivnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, po najvišim standardima koje Dukat d.d. primjenjuje u svom poslovanju.

Sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe, Dukat d.d. kao voditelj obrade (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade ili Dukat) informira Vas o sljedećem:

1. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka je: NeunAg PRO d.o.o., Zagreb, Hebrangova 27, e-mail: dpo@neunpro.com.

2. Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. Dukat d.d. u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka za povezana društva.

3. Osobni podaci

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca – fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) – izravno ili neizravno. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam neophodni za svrhu obrade pridržavajući se načela smanjenja količine podataka, zakonitosti, poštenosti, transparentnosti.

Za potrebe slanja newslettera, Dukat d.d. prikuplja e-mail adresu. Za potrebe nagradnog natječaja ili aktivacije putem koje šaljemo poklone, prikupljamo osobne podatke koje nam pružite pri popunjavanju online-obrazaca (ime, prezime, adresa, broj mobitela, e-mail). Za potrebe evidencije građana na besplatnim projekcijama filmova Dukat d.d. prikuplja ime, prezime i e-mail adresu. Za odgovaranje na Vaše upite ili pritužbe na proizvode koristimo vaše osobne podatke kako bismo odgovorili na iste.

4. Podatci koje prikupljamo automatski

Kada koristite našu internetsku stranicu, također prikupljamo informacije automatski, od kojih neke mogu biti osobni podaci.

To uključuje podatke kao što su postavke jezika, IP adresa, lokacija, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, informacije o prijavi, vrijeme korištenja, zatraženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (informacije o verziji preglednika), operativni sustav, povijest pregledavanja, korisnička identifikacija oznaka vanjskih usluga poput društvenih mreža (ako na to pristajete i to izričito dopuštate) i vrsta pregledanih podataka.

Također možemo prikupljati podatke automatski preko kolačića. O podacima koje prikupljano putem naših Internet stranica postoji Politika kolačića u kojoj se možete detaljno informirati o navedenom.

5. Izvor osobnih podataka

Dukat osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika.

6. Svrhe obrade

Vaše podatke koristimo u sljedeće svrhe:

• Slanje newslettera
• Odabira dobitnika natječaja i slanje nagrade
• Slanje poklona u sklopu aktivacija (npr. kviz)
• Evidentiranje prijavljenih građana na besplatnim projekcijama filmova
• Odgovaranje na Vaše upite ili pritužbe na proizvode

7. Pravna osnova obrade

Vaše podatke obrađujemo temeljem:

• ugovora, sukladno članu 6. stavku 1. točki b) Opće uredbe;
• temeljem zakona odnosno kad je obrada podataka nužna radi poštovanja naših pravnih obaveza, sukladno članku 6. stavku 1. točki c) Opće uredbe
• temeljem privole, sukladno članu 6. stavku 1. točki a) Opće uredbe. Kad osobne podatke obrađujemo temeljem privole, imate pravo u svako doba danu privolu opozvati te se u svrhu opoziva privole možete obratiti na kontakt naveden u točki 12. ovih Informacija, s time da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezinog povlačenja.
• temeljem legitimnog interesa, sukladno članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe. Kad obrađujemo podatke temeljem našeg legitimnog interesa, vodimo u najvećoj mogućoj mjeri računa o Vašim pravima i interesima te poduzimamo sve odgovarajuće – razumne pravne i tehničke mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako navedena obrada osobnih podataka ne bi narušila pravednu ravnotežu između ispitanika i voditelja obrade.

8. Primatelji podataka / kategorije primatelja

Vaše podatke možemo dostavljati izvršiteljima obrade koji podatke obrađuju temeljem našeg pisanog naloga i uputa. (npr. agencijama za izradu i održavanje mrežnih stranica i profila društvenih mreža, slanje nagrada i poklona, newslettera). Izvršitelji obrade podatke obrađuju isključivo prema uputama Dukata jamče za sigurnost i povjerljivost povjerenih im osobnih podataka.

Vaše podatke možemo dijeliti s dostavljačkim tvrtkama samo za potrebe dostave proizvoda ili POS materijala koje Vam šaljemo.

Osobne podatke možemo otkriti i nadležnim tijelima, kao što su tijela kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare. Vaše podatke ne dostavljamo neovlaštenim osobama već ih obrađujemo zakonito i pošteno u zakonite svrhe poštujući sva načela iz članka 5. Opće uredbe.

9. Zaštita osobnih podataka

Sve naše mrežne stranice i profili društvenih mreža i partneri primjenjuju razumne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podatcima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

10. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvat ćemo koliko god je to potrebno za ostvarenje svrhe. To znači da ćemo vaše osobne podatke čuvati dok postoji privola ispitanika, za vrijeme za koje smo po zakonu dužni čuvati podatke te samo onoliko koliko je to potrebno u okviru našeg legitimnog interesa.

11. Prava ispitanika i način ostvarivanja prava

Svaka osoba čije osobne podatke obrađujemo ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, kao i pravo na ispravak, promjenu i brisanje osobnih podataka.

Imate pravo uputiti pritužbu na način na koji koristimo vaše osobne podatke, odnosno i pravo uputiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju kada upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom, a što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole.

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na pr@hr.lactalis.com.

12. Točnost / ažurnost osobnih podataka

Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci koje nam vi dajete budu potpuni, točni i ažurirani. Molimo, odmah nas obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima vaših osobnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na pr@hr.lactalis.com.

Obradit ćemo vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonima.

13. Izmjene / ažuriranje Informacija

S obzirom na to da se naše poslovanje neprestano mijenja te se u svezi s tim mogu pojaviti i nove obrade osobnih podataka, ove Informacije bit će adekvatno ažurirane. Ako želite pregledati izmjene koje se povremeno unesu u ove Informacije, preporučujemo vam da otvorite ove Informacije i pregledate izmjene. Ako unesemo značajne izmjene ili izmjene koje će imati utjecaj na vas (npr. započnemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhe koje nisu prethodno navedene), o tome ćemo vam pružiti informacije.

14. Newsletter

Dukat d.d. također može obraditi vaše osobne podatke, kao što je e-mail. Navedeno vrijedi samo ako ste nam dali svoj pristanak za primanje newslettera. U tom slučaju, možemo vam poslati elektronički newsletter s komercijalnim sadržajem. Podatke koje nam pružate kako biste se pretplatili na newsletter koristit ćemo samo za slanje newslettera. Ako želite odustati od pretplate na newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije za odjavu koja je dostupna u newsletteru. U slučaju odjave pretplate, osobni podaci koje smo prikupili u tu svrhu prestat će se obrađivati. Moramo napomenuti da navedeni postupak neće utjecati na valjanost podataka prikupljenih ranije na temelju danih pristanka.

Prikupljene podatke čuvamo samo tijekom razdoblja u kojem primate newsletter i niste povukli svoj pristanak za primanje istog.

Dukat d.d. u određenim situacijama u skladu s važećim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, ali i propisima koji reguliraju područje elektroničkih komunikacija, može obraditi vašu adresu e-pošte na temelju legitimnog interesa. To se događa samo u iznimnim slučajevima, na primjer, ako ste naš korisnik, ugovorili ste jednu od naših usluga, itd. Napomena da u slučaju da se vaši podaci obrađuju na temelju legitimnog interesa, možete se protiviti obradi u bilo kojem trenutku ili ostvariti svoja prava. U svakoj situaciji u kojoj se vaši podaci obrađuju na ovaj način, bit ćete adekvatno dodatno obaviješteni o tome.

Za potrebe slanja i primanja newslettera, podatke dijelimo s našim poslovnim partnerom VAL GRUPA KOMUNIKACIJE d.o.o. (više o njihovoj politici zaštite osobnih podataka, pogledajte: https://valgrupa.hr/ostalo/pravila-privatnosti-i-kolacica/), te s Brevo (za više informacija o njihovoj politici zaštite osobnih podataka, pogledajte: https://www.brevo.com/legal/termsofuse/). U svrhu funkcionalnosti usluge i sprječavanja zloupotrebe, prikupljaju se i dijele sljedeći podaci: IP adresa, zemlja, grad, poštanski broj, geografska širina i dužina, regija, datum i vrijeme pretplate na newsletter. Ti podaci čuvaju se tijekom razdoblja od 3 godine. U sustavu je moguće vidjeti koji sadržaj ste pregledali i na koje poveznice ste kliknuli. VAL GRUPA KOMUNIKACIJE d.o.o. i Brevo nemaju pravo koristiti vaše podatke za druge svrhe osim tehničkih aktivnosti koje smo inicirali mi.

U slučaju da vam naš newsletter dostavlja naš poslovni partner, obavještavamo vas da naš poslovni partner također štiti sigurnost vaših podataka odgovarajućim, najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama. Naš poslovni partner ne smije koristiti osobne podatke u druge svrhe osim onih za koje ste im dali svoj pristanak ili se obrađuju radi izvršenja ugovora ili njihove druge obveze.

Što se tiče newslettera, nikada ne prenosimo podatke trećim stranama (osim VAL GRUPA KOMUNIKACIJE d.o.o. i Brevo), osim ako nismo zakonski obvezani to učiniti.

Newsletter

Pretplati se i najbolji savjeti stižu u tvoj inbox