Hrana se ne baca

Kolumna

Petar Penava

Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa u Zagrebu

Banka hrane je poveznica između donatora (gospodarskih subjekata) i posrednika u doniranju hrane koji su upisani u Registar posrednika u lancu doniranja hrane. Obveza Banke hrane je pratiti i reagirati na količine ponuđene donirane hrane te istu preuzeti, uskladištiti i distribuirati posrednicima. Djelatnici Crvenog križa Zagreb svakodnevno obilaze pravne subjekte te preuzimaju doniranu hranu koju skladištimo u Banci hrane, našem Logističkom centru te ju od tamo distribuiramo u socijalni dućan Crvenog križa Grada Zagreba te ostalim posrednicima u lancu doniranja hrane – udrugama, pučkim kuhinjama, drugim Crvenim križevima koji je dijele svojim korisnicima u potrebi.

Uzimajući u obzir podatak kako se u Hrvatskoj baci gotovo 70 kilograma hrane po stanovniku nacionalna kampanja Banke hrane primarno je usmjerena na prevenciju bacanja hrane. Iako najveći dio bačene hrane dolazi iz kućanstava, velik dio se odnosi na pravne subjekte, odnosno radi se o hrani kojoj je istekao rok trajanja i proizvođači, distributeri te trgovački lanci tu hranu moraju zbrinuti. Upravo je Banka hrane mehanizam koji može tu hranu u nekoliko dana prije isteka roka trajanja preuzeti, privremeno uskladištiti i distribuirati korisnicima u potrebi osiguravajući im dovoljnu količinu hrane za zadovoljavanje osnovnih nutritivnih potreba.

Kada govorimo o kućanstvima kampanja je usmjerena na racionalno upravljanje zalihama hrane. Edukacija građana odnosi se na to da planiraju nabavu hrane u zaista potrebnim količinama u cilju sprečavanja njenog bacanja.

Zaključno, Banka hrane ima dvojaku funkciju. Primarna je jačanje svijesti o važnosti prevencije bacanja hrane, a sekundarna zadovoljavanje potreba socijalno ugroženog stanovništva putem posrednika u lancu doniranja hrane.

Upravo u tome vidim ulogu našeg društva kao sponu između privatnog sektora i osoba u potrebi gdje u isto vrijeme sprječavamo nepotrebno bacanje hrane i zadovoljavamo potrebe socijalno ugroženog stanovništva grada Zagreba. Naše društvo je u tom smislu spriječilo bacanje preko 150 tona hrane koju smo distribuirali za više od 800 korisnika našeg socijalnog dućana.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i dalje će raditi na svim inovativnim politikama u cilju prevencije siromaštva i socijalne isključenosti te, posredno, i na prevenciji nepotrebnog bacanja hrane sa svim dionicima u tom procesu.

OSTALI ČLANCI

Newsletter

Pretplati se i najbolji savjeti stižu u tvoj inbox